استفاده از گل و گیاه در محیط اطراف باعث دریافت حس زیبای طراوت و رشد می شود.
در این قسمت از دایرکتوری ویکی گل سعی شده با معرفی انواع گل گلدانی شما را در انتخاب بهترین گیاه راهنمایی کنیم.

1- معرفی انواع گل گلدانی مناسب آپارتمان ، باغچه و حیاط

2- شناخت گل هایی که در تابستان امکان پرورش در محیط باز را داشته ولی زمستان باید منتقل شوند.

3- شناسای گل های گلدانی حساس به سرما ، نور و آب کم 

4- آموزش های لازم برای پرورش و نگهداری انواع گل آپارتمانی در منزل و محل کار