گیاه

نمایش 1–12 از 58 نتیجه

سانسوریا شمشیری سبز باگلدان فلزی

۵۹۰,۰۰۰ تومان

ارکیده سفید بنفش

۷۵۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان ارکیده سفید

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

گل ارکیده سفید

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ارکیده ترحیم تسلی

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

سانسوریا کرواتی سبز

۵۹۰,۰۰۰ تومان

مجموعه فیکوس سبز و بلک

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

فیکوس الاستیکا سبز

۸۳۰,۰۰۰ تومان

مجموعه آگلونما سفید و قرمز

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

فیکوس الاستیکا بلک

۹۵۰,۰۰۰ تومان

آگلونما قرمز

۷۹۹,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

برگ انجیری فر

۶۵۰,۰۰۰ تومان