پایه گل ترحیم

نمایش 1–24 از 48 نتیجه

پایه گل ترحیم برای عرض تسلیت و یابود
یکی از رسوم ایرانیان فارغ از مذهب و فرهنگ های قومی-قبیله ای، ارسال تاج گل و یا سبد گل برای عرضه تسلیت و همدردی به خانواده متوفی بوده است. از گذشته، از گل ها برای ابراز حس همدردی در مراسم ترحیم بهره برده میشد. وجود گل ها حس گرمی و همدردی را در یک محیط غمگین به همراه می آورند و خود برای خانواده داغدار، سبب التیام آلام است.