در این صفحه تمام ویدیوها و کلیپ های تولید شده در واحد تولید محتوای گلیزه جمع آوری شده و شما می توانید در سه دسته بزرگ :

  1. کلیپ های آموزش نگهداری از گیاهان آپارتمانی

  2. ویدیوهای آموزش قلمه زدن و تکثیر گیاهان آپارتمانی

  3. کلیپ های مربوط به محصولات و سفارش های ارسال شده

۲.کلیپ های آموزش تکثیر گیاهان آپارتمانی

دو روش متفاوت از تکثیر گیاه پتوس

دو روش متفاوت از تکثیر گیاه شفلرا

دو روش متفاوت از تکثیر گیاه دیفن باخیا

دو روش متفاوت از تکثیر گیاه زاموفیلیا

سه روش متفاوت از تکثیر گیاه سانسوریا

۳.کلیپ های مربوط به محصولات و سفارش های ارسال شده

 

نمونه هدایای تبلیغاتی بهمراه گلدان سفالی لعابدار لیوانی :

فستیوال جهانی برای گل فروشان در فیلادلفیا