تکثیر گل آپارتمانی از جمله علاقه مندی هایی است که بیشتر انسان ها به آن روی می آورند.ما در قسمت ویکی گل مطالبی را با نگرش آموزش در این حیطه تولید می کنیم که دارای ویژگی های حداقلی زیر هستند:

1- آموزش تصویری قلمه زنی و تکثیر گل آپارتمانی به چندین روش

2- معرفی و پیشنهاد استفاده از بهترین روش تکثیر گل های آپارتمانی

3- آموزش قلمه از ساقه ، برگ و یا بذر

4- پاسخ به سوالات متداول و مشکلات کاربران