چه اهل باغبانی باشید و چه نباشید، گیاهان آپارتمانی مقاوم به شرایط مختلفی هستند که نگهداری از آن‌ها بسیار ساده بوده و همه می‌تواند از آن ها مراقبت کنند.
در این قسمت از دایرکتوری ویکی گل سعی شده با معرفی انواع گل های آپارتمانی مقاوم شما را در انتخاب بهترین مورد راهنمایی کنیم.

1- گیاهان مقاوم به آب کم که به آبیاری برنامه ریزی شده و دقیق نیاز ندارند.

2- آشنایی با گیاهان مقاوم در برابر سرما و ماندگار در محیط آزاد

3- معرفی گل آپارتمانی مقاوم دربرابر نور کم و در اصطلاح مقاوم به سایه

4- گل های مقاوم به انواع بیماری های شایع در میان گیاهان آپارتمانی

با داشتن اطلاعات در خصوص گیاهان آپارتمانی، باتوجه به شرایط محیطی خود میتوانید بهترین انتخاب برای پذیرش سرپرستی گل ها را انجام دهید.